Accés als convenis que regulen determinats àmbits de l'activitat empresarial.
Convenis per sectors
Automoció
Darrer Anteriors
Tornar a la llista de sectors
Aparcaments/pàrquings
Automòbils
Estacionament limitat de vehicles en via pública (control horari )
Estacions de servei
Garatges
Grues mòbils autopropulsades
Inspecció tècnica de vehicles
Lloguer de vehicles
Manteniment de parquímetres, zones blaves i activitats complementàries
Maquinària agrícola
Motos
Nàutica
Rentat i engreixat de vehicles
Vehicles industrials
Vigilància de garatges i pàrquings